Καριέρα

Η επιλογή του προσωπικού της «Π.ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», πραγματοποιείτε ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για τη κάλυψη των κενών θέσεων. Σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή του προσωπικού μας αποτελεί η εμπειρία και η γνώση. Λειτουργούμε ως ομάδα, αφού είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, και στα πλαίσια αυτά θέλουμε, όποιος εργάζεται σ αυτή να μας βλέπει ως οικογένεια του. Το προσωπικό μας αποτελείτε από χειριστές όπου εργάζονται για παραπάνω από πέντε έτη κατ ελάχιστο για λογαριασμό μας. Σήμερα αποτελείτε από δέκα διπλωματούχους χειριστές και τέσσερα διοικητικά στελέχη. Η εκπαίδευση τους είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη σε θέματα που αφορούν:

  • Την ασφαλή πρόσδεση του φορτίου
  • Την ασφαλή ανύψωση του φορτίου
  • Την ασφαλή Οδήγηση
  • Τις Πρώτες Βοήθειες 
  • Τη Χρήση των Μέσων ατομικής Προστασίας
  • Συμμετοχή σε έκτακτες ασκήσεις 
  • Μετεκπαιδεύσεις Στελεχών

Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρα στελέχη με πανεπιστημιακή εκπαίδευση στους χώρους του Marketing, των Logisticsκαι των Οικονομικών.

Δύναμη μας είναι το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, αφού αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο για την εταιρεία μας. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια ύπαρξης της «Π.ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», όπως όλες οι εταιρείες, έχουμε υιοθετήσει μια εταιρική κουλτούρα προσαρμοσμένη στα άτομα που την αποτελούν.

European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ