Πελάτες & Προμηθευτές

Οι σχέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές μας είναι διαπροσωπικές. Επιδιώκουμε μια σχέση «win - win», αφού θεωρούμε πως και τα δύο μέρη μια συναλλαγής θα πρέπει να είναι κερδισμένα.

Οι ειδικές μεταφορές και οι υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων αποτελούν μια κρίσιμη δραστηριότητα για τη κάθε εταιρεία ή ιδιώτη που συνεργαζόμαστε. Έχουμε εναρμονιστεί πλήρως με τα νέα δεδομένα της αλυσίδας εφοδιασμού αφού πλέον πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν με τη μορφή της εξωτερικής ανάθεσης «outsourcing», τις υπηρεσίες μας. Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες της βαριάς Βιομηχανίας καθώς επίσης ΔΕΚΟ και ιδιώτες μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζουμε στους πελάτες μας διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα κληθούμε να της παρέχουμε. Διάφορες εκπτώσεις και περισσότερες μέρες πίστωσης έρχονται να συμπληρώσουν το πάζλ μιας συνεργασίας. Η «Π.ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» διατηρεί συνεργασίες πολλών ετών, οπού κάποιες από αυτές έχουν επισφραγιστεί με σημαντικά συμβόλαια.

Η πολιτική των προμηθειών που εφαρμόζεται από την Εταιρεία μας είναι και αυτή ένα σημαντικό κομμάτι, αφού ετησίως βαθμολογείται η επίδοση του εκάστοτε προμηθευτή συναρτήσει των υπηρεσιών και των προϊόντων που μας παρέχει. Οι προμηθευτές που συνεργαζόμαστε, μας παρέχουν εξυπηρέτηση στην ώρα και στο τόπο που τη χρειαζόμαστε. Επιδιώκουμε συνεργασίες πολλών ετών με όλους τους προμηθευτές μας, για αυτό και η λίστα μας είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένους ανθρώπους με γνώση και εμπειρία. 

European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ