Όραμα και Αποστολή

Το όραμα μας

Να είμαστε η πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο των ειδικών μεταφορών και ανυψώσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη στη στρατηγική μας

Οι Αρχές μας

  • Η Ασφάλεια είναι πάντα Πρώτη μας Προτεραιότητα
  • Προσφέρουμε αξία στους Πελάτες μας
  • Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς τη Κοινωνία και το Περιβάλλον
  • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους μας και Συνεργάτες μας
  • Εφαρμόζουμε υψηλής ποιότητας πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η αποστολή μας

«Ειδικές Μεταφορές και Ανυψώσεις με ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών υπηρεσίες στο τομέα των μεταφορών και ανυψώσεων, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Οι συμπεριφορές μας

Ακεραιότητα, Επαγγελματισμός, Δέσμευση, Πρωτοβουλία

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας διαφέρουν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Σήμερα η εταιρεία μας απαριθμεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ