Πολιτική Ποιότητας

Έχοντας ως σημαντικότερη παράμετρο την εξυπηρέτηση του πελάτη, η «Π.ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ειδικών μεταφορών και βαρέων ανυψώσεων.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη την υγεία τόσο του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας, δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιδιώκοντας την ικανοποίηση τους, από την αρχή μέχρι και τη λήξη, των έργων που αναλαμβάνουμε.

Για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο πελάτη, είναι υψηλής ποιότητας, το 2009 η εταιρεία «Π.ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», εισήγαγε και εφαρμόζει μέχρι και σήμερα, το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, πολυκριτηριακών αναλύσεων και άλλων εσωτερικών διαδικασιών επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη. Σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας μας, αλλά και διάφορες πρακτικές που ακολουθούμε, όπως για παράδειγμα την αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών και προμηθευτών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών.

European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ