Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Κύρια προτεραιότητα για την «Π.ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» αποτελούν η υγεία και η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και όλων εκείνων οι οποίοι συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας.

Για το λόγο αυτό, φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να παρέχει στους εργαζομένους, στους συνεργάτες, και στους πελάτες, τις υπηρεσίες της, με ασφάλεια.

Με δεδομένο τις συνεχής εξελίξεις, στο τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας, και θέλοντας πλέον να είναι τεκμηριωμένη η εφαρμογή ενός συστήματος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καινοτομεί, και από τα μέσα του 2012 εφαρμόζει πλήρως το σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, OHSAS 18001:2007. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προτύπου, τεκμηριωμένα πλέον διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο πελάτη, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, και τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού σε θέματα ασφάλειας.

Όλα τα οχήματα μας, διαθέτουν ανυψωτικούς μηχανισμούς όπου πιστοποιούνται για τη καταλληλότητα τους, και διατηρείται ειδικός ηλεκτρονικός φάκελος, όπου σε συνδυασμό με τις εσωτερικές διαδικασίες αρχειοθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση τους. Τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των οχημάτων μας είναι κάτι που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, αφού μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε, την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των μηχανημάτων μας.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί, είναι ότι πέραν από τη κείμενη νομοθεσία, έχουμε θεσπίσει και δικούς μας εσωτερικούς κανονισμούς, έχοντας στα οχήματα και τα μηχανήματα μας, ασφαλιστικές καλύψεις, πέραν των προβλεπόμενων, καθώς επίσης οι ανυψωτικοί μηχανισμού πιστοποιούνται από εγκεκριμένο φορέα του ΕΣΥΔ, για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται από το Ελληνικό Κράτος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε συνεργασία με διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς η Εταιρεία μας, για εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους, υψηλού κινδύνου, εκδίδει μέσα από εξειδικευμένο λογισμικό, ειδικό σχέδιο ανύψωσης «Lift Plan».

Πέραν των αυστηρών κανονισμών που έχουμε στις υπηρεσίες των βαρέων ανυψώσεων, τους ίδιους κανονισμούς ακολουθούμε και στις ειδικές μεταφορές. Για κάθε μεταφορά, όπου οι διαστάσεις διαφέρουν, υπερβαίνοντας τα όρια που προβλέπονται από το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αδειοδοτούμαστε με ειδικές άδειες διέλευσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να έχουμε μια ασφαλή μεταφορά, για τους υπόλοιπους χρήστες των οδών στις οποίες κινούμαστε. Ειδικά συνοδευτικά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας και με τις κατάλληλες σημάνσεις, φροντίζουν για την ασφαλή μετακίνηση των ειδικών μεταφορών που πραγματοποιούμε.

European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ