Σχετικά με τις Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας διαφέρουν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Σήμερα η εταιρεία μας απαριθμεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Τηλεσκοπικοί Γερανοί Ανυψωτικής Ικανότητας έως 250τν.
 • Αυτοκινούμενοι Γερανοί με πλατφόρμα (Παπαγαλάκι) με Ανυψωτική Ικανότητα έως 120τνμ.
 • Ελκυστήρες (Τράκτορες) Ειδικών και Βαρέων Μεταφορών με Ρυμουλκούμενα (Νταλίκες) με Μεταβαλλόμενο Μήκος και Ύψος .
 • Οδική Βοήθεια Οχημάτων.
 • Ανυψωτικά Μηχανήματα.
 • Καλαθοφόρα Μηχανήματα ανύψωσης προσωπικού με μέγιστο ύψος τα 40 μέτρα.
 • Περονοφόρα
 • Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Παροχής Εξειδικευμένου Προσωπικού

Τηλεσκοπικοί Γερανοί

Οι τηλεσκοπικοί γερανοί που διαθέτει η εταιρεία μας, είναι νέας τεχνολογίας. Παρέχεται με χειριστή, ο οποίος διαθέτει τη κατάλληλη εμπειρία προκειμένου να φέρει σε πέρας κάθε είδους εργασία, η οποία του ανατίθεται. Η πολιτική που ακολουθούμε στη αγορά των μηχανημάτων είναι συγκεκριμένη. Τα Brands που εντάσσουμε στο στόλο μας είναι κυρίως Liebherr. Η εταιρεία μας διαθέτει τα παρακάτω μηχανήματα οπού μπορείτε να βρείτε τα χαρακτηριστικά τους και τα έργα που έχουν εκτελέσει:

 • LIEBHERR LTM 1090
 • LIEBHERR LTM 1050
 • DEMAG HC130

Λεπτομέρειες οχημάτων

Αυτοκινούμενοι Γερανοί («Παπαγαλάκια»)

Οι αυτοκινούμενοι γερανοί (Παπαγαλάκια) που διαθέτει η εταιρεία μας, είναι τελευταίας τεχνολογίας και είναι εφοδιασμένα με το σύστημα remoteradiocontrol, όπου ο χειριστής, χειρίζεται το μηχάνημα από απόσταση με ασφάλεια τόσο για το ίδιο όσο και για τους γύρω του. Διαθέτουμε διαφορετικών κατηγοριών αυτοκινούμενους γερανούς (παπαγαλάκια), ώστε να εξυπηρετούμε το πελάτη με το κατάλληλο μηχάνημα. Τα κυριότερα Brands που έχουμε όσον αφορά το ανυψωτικό μηχανισμό είναι EFFER και PALFINGER. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε μηχανήματα των παραπάνω δύο εταιρειών είναι κυρίως για το τρόπο λειτουργίας τους αλλά και για το aftersalessupport που παρέχουν. Όσον αφορά τα οχήματα στα οποία συναντούμε τοποθετημένους τους παραπάνω ανυψωτικούς μηχανισμούς είναι της εταιρείας Volvo. Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα μηχανήματα τα οποία διαθέτουμε όπου μπορείτε να βρείτε τα χαρακτηριστικά τους και τις ανυψώσεις τις οποίες έχουν εκτελέσει.

 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») & Ελκυστήρας VOLVOFH12 – EFFER 108TN & FlyJib
 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») & Ελκυστήρας VOLVOFH12 – EFFER 53.5TN
 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») VOLVOFH12 – EFFER 58.5TN & FlyJib
 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») VOLVOFH12 – EFFER 48TN
 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») VOLVOFH12 – EFFER 45TN & FlyJib
 • Αυτοκινούμενος Γερανός («Παπαγαλάκι») Mercedes 814  – FASSI 9.5TN

Λεπτομέρειες οχημάτων

 Ελκυστήρες (Τράκτορες) Ειδικών - Βαρέων Μεταφορών & Ρυμουλκούμενα

Οι ελκυστήρες, τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας, είναι ελκτικής ικανότητας έως και 150 τόνων. Είναι τελευταίας τεχνολογίας και συνήθως είναι με δύο, τρείς ή και τέσσερις άξονες. Χρησιμοποιούνται ανάλογα με τα φορτία τα οποία πρόκειται να μεταφέρουν και σε συνδυασμό πάντα με τα ρυμουλκούμενα τα οποία θα έλξουν για την εκτέλεση κάποιας ειδικής μεταφοράς. Τα σημαντικότερα Brandsπου συναντούμε, είναι της εταιρεία Volvo. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη παραπάνω εταιρεία,  είναι καθαρά για την οδηγική συμπεριφορά σε τέτοιες περιπτώσεις μεταφοράς ογκωδών φορτίων. Στη παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τα οχήματα τα οποία διαθέτουμε, καθώς επίσης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις μεταφορές που έχουν εκτελέσει.

 • Ελκυστήρας VOLVOFH12 3 αξόνων
 • Ελκυστήρας VOLVOFH12 3 αξόνων
 • Ελκυστήρας VOLVOFH12 3 αξόνων
 • Ελκυστήρας VOLVOFH12 4 αξόνων
 • Ρυμουλκούμενο Στρατιωτικού Τύπου – Μεταφοράς Μηχανημάτων
 • Ρυμουλκούμενο Στρατιωτικού Τύπου – Μεταφοράς Μηχανημάτων
 • Ρυμουλκούμενο Broshuis 6 αξόνων με μεταβαλλόμενο μήκος και ύψος
 • Ρυμουλκούμενο Broshuis4 αξόνων με μεταβαλλόμενο μήκος και ύψος
 • Ρυμουλκούμενο Broshuis 3 αξόνων με μεταβαλλόμενο μήκος και ύψος
 • Ρυμουλκούμενο Floor 3 αξόνων με μεταβαλλόμενο μήκος και ύψος
 • Ρυμουλκούμενο Pacton 2 αξόνων ανοιχτή πλατφόρμα 12μ

Λεπτομέρειες οχημάτων

Οδική Βοήθεια Οχημάτων

Η οδική βοήθεια οχημάτων είναι μια υπηρεσία, όπου παρέχεται από την εταιρεία μας μέσω των ειδικών οχημάτων, τα οποία διαθέτει και μπορεί να τα ρυμουλκήσει σε ασφαλή σημεία, χωρίς να εμποδίζουν τη κυκλοφορία. Η υπηρεσία της οδικής βοήθειας οχημάτων, παρέχεται μέσα από μια ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης, όπου άτομο της εταιρείας μας είναι έτοιμο να δεχθεί τέτοιου είδους κλήσεις, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Ανυψωτικά Μηχανήματα για εναέριες εργασίες προσωπικού

Τα ανυψωτικά Μηχανήματα τα οποία διαθέτει η Εταιρεία μας, απευθύνονται για εναέριες εργασίες. Είναι συνήθως πετρελαιοκίνητα αλλά και ηλεκτροκίνητα. Συνήθως τα ανυψωτικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται από εταιρείες ή ιδιώτες, για μεγάλο χρονικό διάστημα μίσθωσης, και κυρίως εντός εργοταξίων. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα μπορούν να ανυψώνουν προσωπικό έως και τα 20μέτρα. Τα Brandsπου διαθέτουμε είναι της εταιρείας Manitou. Παρακάτω υπάρχει η λίστα με τα μηχανήματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθενός.

 • Manitou 120DLX εργοεξέδρα
 • Manitou 150AET καλαθοφόρο
 • Manitou 165AJTS καλαθοφόρο

Λεπτομέρειες οχημάτων

Καλαθοφόρα Μηχανήματα για εναέριες εργασίες προσωπικού

Η κατηγορία αυτή αποτελείτε από ειδικά καλάθια δύο ή και τεσσάρων ατόμων (με τα εργαλεία) τα οποία προσαρμόζονται με ειδικά εξαρτήματα, στους αυτοκινούμενους γερανούς («παπαγαλάκια»). Είναι πλήρως πιστοποιημένα ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται. Η δυνατότητα αυτή με τα καλάθια ως πρόσθετο εξοπλισμό των αυτοκινούμενων παπαγάλων δίνει τη δυνατότητα για εναέριες εργασίες, οι οποίες μπορούν να φθάνουν μέχρι και τα 40μέτρα εργασίας. Όλα τα καλάθια που διαθέτουμε είναι της εταιρείας Ferrari Int2.

 • Ferrari Int2 FAB 2
 • Ferrari Int2 Sky Space 3S περιστροφικό καλάθι

 

Περονοφόρα Μηχανήματα

Τα περονοφόρα μηχανήματα αποτελούν μια νέα υπηρεσία για την  Εταιρεία μας, όπου έχει ως σκοπό τη εξυπηρέτηση εταιρειών και ιδιωτών, που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και έτσι έχουν την ανάγκη για μίσθωση τέτοιου είδους μηχανήματα. Συνήθως παρέχονται με και χωρίς χειριστή. Τα περονοφόρα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το νόμο, καθώς επίσης διαθέτουν και ασφαλιστικές καλύψεις. Πολύ σύντομα θα ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας μας μεγάλος αριθμός περονοφόρων τα οποία θα καλύπτουν ανάγκες ακόμα και για εταιρείες οι οποίες διαθέτουν αποθήκες κοντέινερ. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα τη λίστα με τα περονοφόρα της εταιρείας.

 • Mitsubishi FD25  2.5 tn
European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ