Άλλες Υπηρεσίες


Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Διευρύνοντας τις υπηρεσίες που παρέχουμε, και έχουν σχέση με τις μεταφορές και τις ανυψώσεις, η εταιρεία μας, διαθέτει ειδικό άνθρωπο στο εσωτερικό της, όπου μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Ομίλους της Ελλάδας, μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε κλάδο με τις καλύτερες και ανταγωνιστικές τιμές. Ήδη από το καλοκαίρι του 2013 έχουμε αναλάβει και έχουμε ασφαλίσει στόλους οχημάτων, μεγάλων εταιρειών που συνεργαζόμαστε από τους παραπάνω τομείς.


Υπηρεσίες Παροχής Εξειδικευμένου Προσωπικού

Μέσα από τη συνεχή μετεκπαίδευση του δικού μας προσωπικού, άνθρωπος της εταιρείας μας μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε να αναζητήσει το καλύτερο και εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μέσα από μια μεγάλη λίστα που διαθέτουμε μπορούμε άμεσα να καλύψουμε τις ανάγκες σας, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.


Συνοδευτικές υπηρεσίες και έκδοσης αδειών διέλευσης

Με εμπειρία στο χώρο των ειδικών μεταφορών, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συνοδείας με ειδικά οχήματα, εφοδιασμένα με τις κατάλληλες σημάνσεις – προειδοποιήσεις, σεβόμενοι το Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας και τους υπόλοιπους χρήστες των οδών. Εξειδικευμένο άτομο πάνω στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στην έκδοση αδειών διέλευσης, παρέχει άμεσες και ασφαλείς λύσεις.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων

Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας με πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνουν τη πλήρη οργάνωση των επιχειρήσεων σας σε θέματα που αφορούν τη προώθηση της επιχείρησης, την λογιστική κάλυψη και τέλος τη οργάνωση σε θέματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ