Δελτία Τύπου

Καταχώρηση στοιχείων προμηθευτών

Στα πλαίσια αναβάθμισης των πληροφοριακών μας συστημάτων, παρακαλούμε όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας μας, όπως καταχωρήσουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης τους, στη φόρμα του παρακάτω link.

Καταχώρηση στοιχείων

Αναζήτηση

Κατηγορία

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ