Δελτία Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επαναπιστοποίησης της Δούκας Ανυψωμεταφορική

 

Στις 17 Μαρτίου 2016, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επαναπιστοποίησης της Δούκας Ανυψωμεταφορική με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και με το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007.

 

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προτύπων ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 πραγματοποιήθηκαν από έμπειρα στελέχη της Δούκας Ανυψωμεταφορική και με την καθοδήγηση εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου. Την πιστοποίηση πραγματοποίησαν στους χώρους της εταιρίας επιθεωρητές του έγκυρου φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

 

Η Δούκας Ανυψωμεταφορική δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό, σε μια περίοδο μάλιστα που τα θέματα ασφαλείας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν τους κύριους πελάτες της εταιρείας. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται στους πελάτες της Δούκας Ανυψωμεταφορική, ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που κατοχυρώνουν την ασφάλεια των κρίσιμων αυτών στοιχείων.

 

Οι πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007 που η Δούκας Ανυψωμεταφορική εφαρμόζει , επιβεβαιώνουν το σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στην παροχή διαρκώς ποιοτικότερων λύσεων και υπηρεσιών.

 

Τα νέα πιστοποιητικά είναι ήδη αναρτημένα στο site της εταιρείας, στο κεντρικό μενού πιστοποιήσεις.

Αναζήτηση

Κατηγορία

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ