Περονοφόρα (Κλαρκ)

Mitsubishi FD25 2.5 tn

Περονοφόρο (Κλαρκ) | Περονοφόρα (Κλαρκ) | MitsubishiΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Μηχανήματος

FD25

Αρ. Αξόνων

2

Μήκος

3,72 m

Πλάτος

1,15 m

Ύψος

2,65 m

Βάρος

3.710 kg

Κίνηση

Πετρελαιοκίνητο

Ανυψωτική Ικανότητα

2500 kg

Μέγιστο Ύψος

3,00 m

Διατίθονται Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

* Τα μηχανήματα παρέχονται με όλες από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και με επιπλέον, όπως για παράδειγμα αστικής ευθύνης ως εργαλείο. Είναι πιστοποιημένα από διακεκριμένο φορέα του ΕΣΥΔ.

Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ