Ρυμουλκούμενα

Ρυμουλκούμενο Στρατιωτικού Τύπου – Μεταφοράς Μηχανημάτων

Ρυμουλκούμενο | Ρυμουλκούμενα | Στρατιωτικού τύπουΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Αξόνων

2

Μήκος

7,65 m

Πλάτος

2,50 m

Ύψος

0,90 m

Βάρος

5.470 kg

Ωφέλιμο Βάρος

27.530 kg

Μήκος Καρότσας

7,65 m

Φέρει Κλειδιά Πρόσδεσης Κοντέινερ

-

Φέρει ράμπες Ανάβασης οχημάτων

Ειδικού τύπου Ρυμουλκούμενο (μεταβαλλόμενο μήκος & ύψος)

-

Φέρει Ειδικές Άδειες Διέλευσης από αρμόδια Κρατική Αρχή

Ενδεικτική Μεταφορά Εμπορευμάτων

Μηχανήματα Έργου

* Τα ωφέλιμα φορτία των ρυμουλκούμενων, είναι ενδεικτικά αφού συνοδεύονται από επιπλέον Κρατικά έγγραφα όπου μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερα βάρη και μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω. Τα ρυμουλκούμενα διαμορφώνονται βάσει του βάρους και των διαστάσεων των εμπορευμάτων που πρόκειται να μεταφέρουν.