Ρυμουλκούμενα

Ρυμουλκούμενο Broshuis 3 αξόνων με μεταβαλλόμενο μήκος και ύψος

Ρυμουλκούμενο | Ρυμουλκούμενα | BroshuisΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Αξόνων

3

Μήκος

13,10 m

Πλάτος

2,53 m

Ύψος

0,90 m

Βάρος

9.440 kg

Ωφέλιμο Βάρος

22.560 kg

Μήκος Καρότσας

19,40 m

Φέρει Κλειδιά Πρόσδεσης Κοντέινερ

Φέρει ράμπες Ανάβασης οχημάτων

Ειδικού τύπου Ρυμουλκούμενο (μεταβαλλόμενο μήκος & ύψος)

Φέρει Ειδικές Άδειες Διέλευσης από αρμόδια Κρατική Αρχή

Ενδεικτική Μεταφορά Εμπορευμάτων

Κοντέϊνερ, Μηχανήματα Έργου, Δεξαμενές, Μεταλλικές Κατασκευές, Κατασκευές Τσιμέντου, Φορτηγά Οχήματα κ.α.

* Τα ωφέλιμα φορτία των ρυμουλκούμενων, είναι ενδεικτικά αφού συνοδεύονται από επιπλέον Κρατικά έγγραφα όπου μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερα βάρη και μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω. Τα ρυμουλκούμενα διαμορφώνονται βάσει του βάρους και των διαστάσεων των εμπορευμάτων που πρόκειται να μεταφέρουν.

Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ