Ρυμουλκούμενα

Ρυμουλκούμενο Pacton 2 αξόνων ανοιχτή πλατφόρμα 12μ

Ρυμουλκούμενο | Ρυμουλκούμενα | PactonΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Αξόνων

2

Μήκος

13,60 m

Πλάτος

2,50 m

Ύψος

1,00 m

Βάρος

6.400 kg

Ωφέλιμο Βάρος

22.600kg

Μήκος Καρότσας

13,60 m

Φέρει Κλειδιά Πρόσδεσης Κοντέινερ

Φέρει ράμπες Ανάβασης οχημάτων

-

Ειδικού τύπου Ρυμουλκούμενο (μεταβαλλόμενο μήκος & ύψος)

Φέρει Ειδικές Άδειες Διέλευσης από αρμόδια Κρατική Αρχή

Ενδεικτική Μεταφορά Εμπορευμάτων

Κοντέϊνερ, Μηχανήματα, Δεξαμενές, Μεταλλικές Κατασκευές, Κατασκευές Τσιμέντου, κ.α.

* Τα ωφέλιμα φορτία των ρυμουλκούμενων, είναι ενδεικτικά αφού συνοδεύονται από επιπλέον Κρατικά έγγραφα όπου μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερα βάρη και μεγαλύτερες διαστάσεις από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω. Τα ρυμουλκούμενα διαμορφώνονται βάσει του βάρους και των διαστάσεων των εμπορευμάτων που πρόκειται να μεταφέρουν.

Ζητήστε προσφορά
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ